Rozmiar: 15909 bajtów

- 489 -

1357, 15 V

fer. II proxima ante diem Ascensionis domini

Mikołaj de Cyskberg (Nycolaus), rycerz, stwierdza, iż za zgodą swej matki oraz rycerzy Beruschchina z Opola (Beruschchinus de Opoln) i Alberta Schof (Albertus) nadał dożywotnio Elżbiecie (Elyzabet), swojej siostrze, benedyktynce w Strzegomiu (Stregon), 4 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Tomkowicach k. Świdnicy (Thomaswalde). Po śmierci zaś owej Elżbiety czynsz ten ma przejść na własność klasztoru Benedyktynek strzegomskich (Stregon).

Dwie pieczęcie wystawców i fragment trzeciej pieczęci.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Repertorium, Rep. 123, nr 38.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów