Rozmiar: 15909 bajtów

- 490 -

1357, 15 V

die b. Sophi

Rajcy wrocławscy potwierdzają posiadanie przez klasztor Św. Katarzyny we Wrocławiu 8 grzywien rocznego czynszu z dochodów miejskich, który został niegdyś nadany przez Apeczkę (Apeczco), prokuratora tego klasztoru, po połowie Małgorzacie (Margaretha) i Annie (Anna), córkom Konrada Rennera (Conadus Renneri), mniszkom tego klasztoru, z prawem odkupu przez rajców za 80 grzywien.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 34.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów