Rozmiar: 15909 bajtów

- 494 -

1357, 17 V, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia ascensionis domini

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Niczko zwany Losak, mieszkający w pobliżu Świętej Katarzyny k. Wrocławia (st. Katherina), sprzedał za 10 grzywien Mikołajowi z Bledzowa k. Wrocławia (Nycolaus de Laa), piwowarowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom 5 wiardunków rocznego czynszu ze swoich 3 łanów położonych w pobliżu Świętej Katarzyny k. Wrocławia (st. Katherina) ze wszystkimi przynależnościami, prawem nabywców do zastawu owych 3 łanów w razie niedotrzymania umowy i z prawem odkupu za tę samą kwotę. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Peczko de Richinbach, Rudgerus Steynkeler i Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 278.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów