Rozmiar: 15909 bajtów

- 495 -

1357, 21 V, Villa Nova k. Awinionu (Villanova Avinionensis)

XI Kal. Junii. Pontificatus anno V

Innocenty VI (Innocentius), papież, nadaje Janowi Suchywilkowi (Suchivill), dziekanowi krakowskiemu (Cracoviensis), doktorowi dekretów, dziekanat krakowski po śmierci Zbigniewa (Sbigneus), dziekana krakowskiego, i za zgodą Kazimierza Wielkiego, króla Polski (Kazimirus rex Polonie), ekspektatywę na prebendy m. in. w diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis).

Regest: VMPL, t. I, s. 586. nr 785.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów