Rozmiar: 15909 bajtów

- 496 -

1357, 23 V, Antiqua Aqua

decimo Kal. Junii

Bolko II, książę Śląska i pan Świdnicy (Bolco), stwierdza, że Henryk, opat klasztoru Cystersów w Krzeszowie (Grizouiensis), za zgodą konwentu sprzedał Leszkowi ze Skalic k. Strzelina (Leschko de Scalewicz), mieszczaninowi świdnickiemu (Swydnicensis), i jego następcom folwark (allodium seu predium) Żarów k. Świdnicy (Zarow), rezerwując roczny czynsz w wysokości 7 grzywien.

Świadkowie: Vlricus Schoff, rycerz, Henryk de Ympnicz (Heynricus), Maciej de Panewicz (Mathias), Gunczelinus z Bolkowa k. Świdnicy (Hayn), Henczlinus z Niebełczyc k. Bolesławca (Nebilschicz), Klaus de Lobenicz (Claus), Piotr de Czedlicz (Petrus), protonotariusz książęcy.


Ekscerpt: Reliquiae manuscriptorum omnis aevi diplomatum ac monumentorum, wyd. P. Ludewig, t. VI, Lipsk 1742, s. 468, nr L.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów