Rozmiar: 15909 bajtów

- 500 -

1357, 31 V, Akwisgran (Aquisgran)

indictione decima, II Kal. Junii, Regnorum nostrorum anno XI, imperii vero tercio

Karol IV, cesarz (Karolus), na prośbę Alberta, księcia wielkostrzeleckiego (Albertus dux Stelicensis), potwierdza przywilej Bolesława I, księcia opolskiego (Boleslaus dux Opoliensis), dla miasta Krapkowice k. Opola (Crapcovicensis) z 1294 między 24-31 VIII, Opole (por. R. z. schl. Gesch., nr 2327), a za jego naruszenie wyznacza karę 100 grzywien w złocie, z których połowę przeznacza do królewskiej kasy.

Świadkowie: Wilhelm, arcybiskup koloński (Wilhelmus ... Coloniensis), arcykanclerz włoski (Italia), Jan, biskup ołomuniecki (Johannes Olomucensis), Jan, biskup litomyski (Johannes Luthomusiensis), Wilhelm, książę luliacensis (Wilhelmus), Bolko III, książę opolski (Bolko Opoliensis), Burchardus, burgrabia magdeburski (Magdeburgensis), Jan de Recz (Johannes), komes, i Albert de Anhalt (Albertus), komes.


Regest: RBM, t. VI, 2, s. 326, nr 581.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów