Rozmiar: 15909 bajtów

- 502 -

1357, 3 VI, Wrocław (Wratislauia)

in die st. Erasmi martiris

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Jadwiga (Hedwigis), córka Małego Guntera (Guntherus), żona Mikołaja z Tyńca k. Niemczy (Nycolaus de Tyncz), sprzedała za 29 grzywien Helwikowi z Sołtysowic k. Wrocławia (Helwicus de Molnsdorf) i jego spadkobiercom swoje dobra ruchome i nieruchome w Sulimowie k. Wrocławia (Sylmenow) ze wszystkimi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Hanko Warmuth (Hanco), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Peczko Schyndel, Peczko de Rychenbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz), Ernko ze Złotoryi (Goltberg) - feudałowie, oraz Dythmams de Meckebach, kanonik wrocławski (Wratislauiensis) i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 260.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów