Rozmiar: 15909 bajtów

- 504 -

1357, 11 VI, Svetla (Swetla)

die dominica proxima post diem sacratissimi Corporis Christi

Gallus de Lemberch, przeor joannitów w Czechach (Boemia), Polsce (Polonia), Morawach (Moravia) i Austrii (Austria), stwierdza, że Knecht de Hugwicz, komendator z Tyńca k. Niemczy (Tincia), nabył 10 grzywien rocznego czynszu ze wsi Carczin, który posiadał niegdyś Jeclinus zwany Umauf, a następnie przekazał go na rzecz swojego klasztoru. Po śmierci nabywcy czynsz ten ma być przeznaczony na modlitwę za zbawienie jego duszy i jego następców.

Pieczętują: wystawca, Czenconus de Wartmberch, komendator w Pradze, i Mikołaj z Raciborza (Nicolaus de Ratybor), komendator w Żytawie (Sitauia).


Ekscerpt: RBM, t. VI, 2, s. 328, nr 584.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów