Rozmiar: 15909 bajtów

- 505 -

1357, 13 VI, Villanova k. Awinionu

Id. Junii, Pontificatus nostri anno V

Innocenty VI, papież, poleca oficjałowi krakowskiemu (Cracoviensis), Suchywilkowi (Suchwilk), aby zapewnił kanonikat i prebendę dla Daniela, syna Mikołaja młodszego Wierzynka (Daniel natus Nicolai iuvenis Wirzingi), mieszczanina krakowskiego (Cracoviensis), kleryka diecezji krakowskiej (Cracoviensis).

Regest: VMPL, t. I, s. 586, nr 785.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów