Rozmiar: 15909 bajtów

- 508 -

1357, 14 VI

fer. IV infra octavam Corporis Christi

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Sibko ze Smolca k. Wrocławia (Smolcz) sprzedał za 56 grzywien Mikołajowi z Mokronosu Dolnego k. Wrocławia (Mokirnicz) i jego następcom 1 1/2 łana ze swojego folwarku w Smolcu k. Wrocławia (Smolcz) ze wszystkimi przynależnościami i dochodami, z prawem alienacji, na prawach własności. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej z Sołtysowic k. Wrocławia (Mathias de Molheim), Henryk z Bledzowa k. Wrocławia (Henricus de Swarczinhom), Jano de Porsnicz, Franczko de Somirwelt - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesko de Smolcz), Pasko Reymbabe - feudałowie, oraz Dythmarus de Mekebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 284.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów