Rozmiar: 15909 bajtów

- 511 -

1357, 20 VI

Sabbato post diem Viti et Modesti nostrorum beatorum

Rajcy wrocławscy stwierdzają, iż w ich obecności Hanko Lamperti (Hanco) i Hanko Dominici (Hanco), zarządcy kasy kościoła Marii Magdaleny we Wrocławiu, nadają dożywotnio Mikołajowi Czobczyal (Nicolaus), prezbiterowi, 8 grzywien dochodu. Po śmierci owego Mikołaja dochód ten ma przejść na własność w.w. kościoła.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 34.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów