Rozmiar: 15909 bajtów

- 513 -

1357, 22 VI, Żagań (Sagan)

an dem Tage Merterer czey tausent Ritter

Albrecht zwany von Krecwicz (Olbrecht) nadał Ditrichowi (Ditterich), opatowi klasztoru Kanoników Regularnych w Żaganiu (Zagan) swoje posiadłości w Grabik i Koźlicach k. Głogowa (Koselicz) za roczny czynsz w wysokości 8 grzywien oraz 15 małdratów zboża płacony dożywotnio wraz ze wszystkimi dochodami, z prawa patronatu, sołectwa oraz z prawem korzystania z lasu. Na transakcję tę zgodę wyrazili : Jenchin Lessot, szwagier wystawcy, Otte, brat wystawcy, proboszcz kościoła Św. Jakuba w Żaganiu.

Świadkowie: Ulryk von Schasticz (Ulrich), Stefan von Kowbirschan (Stephan), Symko de Saryn, Friczczhe, proboszcz w Jabłonowie k. Żagania (Schonyburne) i Arnold Noldil, mieszczanin żagański.


Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 289. s. 20.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów