Rozmiar: 15909 bajtów

- 515 -

1357, 25 VI, Wrocław

Elżbieta (Elisabeth), ksieni klarysek wrocławskich, oraz Mikołaj de Ryzowicz, prokurator tego klasztoru, stwierdzają, że Marcin von Slotkowicz (Martin) sprzedał Ryszardowi z Gubina (Richardus de Guben) posiadłość wielkości 4 łanów w Jeszkowicach k. Wrocławia (Jeschkowitz).

Świadkowie: brat Mikołaj (Nicolaus), wizytator, brat Teodoryk (Theodoricus), lektor de Czicz, franciszkanie.


Regest: MGF, s. 60, nr 197.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów