Rozmiar: 15909 bajtów

- 517 -

1357, 28 VI

fer. IV infra octavam b. Johannis baptistae

Rajcy wrocławscy za pośrednictwem Jana Gotkona (Johannes Gotkonis), mieszczanina wrocławskiego, sprzedają dożywotnio Katarzynie Waldinbergisse (Katherina) i jej nieobecnemu mężowi Teodorykowi (Theodoricus) 8 grzywien rocznego czynszu. Po śmierci w.w. Katarzyny czynsz ten ma przejść znów w ręce rajców.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 42-43.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów