Rozmiar: 15909 bajtów

- 518 -

1357, 28 VI

fer. IV infra octauam b. Johannis Baptistae

Rajcy wrocławscy sprzedają dożywotnio Teodorykowi Waldinbergowi (Theodoricus Waldinberg), mieszczaninowi chojnowskiemu (Haynouiensis) 20 grzywien rocznego czynszu ze swoich dochodów.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 35.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów