Rozmiar: 15909 bajtów

- 519 -

1357, 28 VI, Wrocław (Wratislauia)

IV Kal. Julii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), dokonuje zamiany dziesięciny snopowej z opatem i klasztorem Św. Wincentego we Wrocławiu, mianowicie biskup odstępuje w.w. opatowi i klasztorowi dziesięcinę snopową z 6 łanów w Pacowicz, natomiast klasztor odstępuje biskupowi dziesięcinę snopową z 2 łanów, które posiada i uprawia Peczko Ingrami (Peczco) w Szostakowicach k. Oławy (Schostacowicz) z zastrzeżeniem, iż klasztor zobowiązany jest świadczyć na rzecz kurii biskupiej dodatkowo 1 małdrat jęczmienia rocznie na św. Marcina (11 XI). Jeśliby klasztor nie wywiązał się z tego, wówczas dziesięcina snopowa w Pacowicz ma powrócić w ręce biskupa, a w Szostakowicach k. Oławy (Sczostacowicz) do klasztoru Św. Wincentego.

Świadkowie: Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom), kantor kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu, Wawrzyniec Hartlibi (Laurencius) - kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), Konrad (Conradus), proboszcz w Gruwerow, prokurator wrocławski (Wratislauiensis), i Jan (Johannes), notariusz kurii biskupiej.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 363.
Kopia: łac., tamże. Rep. 135, sygn. D 90 II, s. 120; D 92, s. 249.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów