Rozmiar: 15909 bajtów

- 520 -

1357, 28 VI. Wrocław ?

indictione decima, IV Kal. Julii

Andrzej, kantor i sędzia kapitulny wrocławski (Andreas Wratislauiensis), stwierdza, iż osobiście stawili się przed nim z jednej strony Beldo z Prószkowa k. Opola (Proskow), kanonik wrocławski (Wratislauiensis), jako przedstawiciel Affry, wdowy po Beliconie (Affra ... relicta Beliconis), i jej syna Sygharda (Syghardus), a z drugiej Jan zwany z Niemczy (Johannes dictus de Nympcz), altarzysta nowo ufundowanego ołtarza pod wezwaniem Gotharda i Maurycego w katedrze wrocławskiej, oraz że wspomniany Beldo przedstawił autentyczny dokument, stwierdzając na jego podstawie, że Affira i jej syn Syghardus oraz ich następcy sprzedali w.w. Janowi z Niemczy, altarzyście, oraz jego następcom 2 grzywny rocznego czynszu z dochodów we wsi Golczow k. Ząbkowic Śl. za 14 grzywien. Beldo zobowiązał sprzedających pod karą ekskomuniki do regularnego płacenia sprzedanego czynszu. Wystawca zatwierdza ten akt kupna-sprzedaży.

Świadkowie: Mikołaj de Panwicz (Nicolaus), kustosz, Konrad de Homstethe (Conradus), Dythmarus de Meckmbach, Jan z Lubeki (Johannes) - kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), i Henryk, syn Piotra z Wrocławia (Henricus quondam Petri de Wratislauia), notariusz publiczny, qui presencia habuit in comisso.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. GG 29.
Regest: A. f. schl. Kirchengesch., VI, s. 56.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów