Rozmiar: 15909 bajtów

- 522 -

1357, 29 VI

Tylo, opat cystersów w Lubiążu, otrzymuje od papieża Innocentego VI pełnomocnictwo udzielania odpustu w godzinę śmierci.

Wzmianka: Z. f. G. Schl., t. XXV, s. 302.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów