Rozmiar: 15909 bajtów

- 524 -

1357, 3 VII, Wrocław (Wratislauia)

fer. secunda infra octavam b. Petri et Pauli

Konrad de Falkenhain (Conradus) stwierdza, że w jego obecności Niczko Sommirfelt za zgodą swych braci Peczka (Peczko) i Jana (Johannes) sprzedał Geruszy zwanej z Sienic k. Dzierżoniowa (Geruscha dicta de Senicz) i jej spadkobiercom 3 grzywny i 1 wiardunek rocznego czynszu za 26 grzywien ze swych dóbr w Mokrej k. Środy Śl. (Mokkra) ze wszystkimi korzyściami, z prawem odkupu za tę samą cenę i prawem do zastawu w.w. dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Paczko Rymbab, Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Heynko z Sołtysowic k. Wrocławia (Molnsdorf), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Peczko de Rychenbach, Rudgerus Steinkeler - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 280.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2 s. 782.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów