Rozmiar: 15909 bajtów

- 525 -

1357, 4 VII, Wrocław (Breczlaw)

an dem nestin Dinstage nach st. Petris und st. Pauyls Tagin der heyleg Czwelfbotyn

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenceslaus ... der erste Herczoge in Slezien und Herre czu Legnicz), stwierdza, iż w swoim imieniu i następców nadaje rajcom, mieszczanom i całej społeczności miasta Złotoryi (Goltberg) prawo magdeburskie, takie samo, jak posiada miasto Wrocław (Breczlaw), i ustala, iż ci wszyscy, którzy dopuszczą się wykroczeń mają odpowiadać przed sądem sędziego dziedzicznego i ławnikami i mają być sądzeni według prawa miejskiego. Mieszczanie złotoryjscy (Goltberg) mają być sądzeni w obrębie miasta przez ławników miejskich i prowincjonalnych. Mieszczanie złotoryjscy (Goltberg) oskarżeni przed władcą lub jego urzędnikiem o przestępstwo z wyjątkiem zranienia odpowiadać mają przed sądem miejskim. Jeżeli córka mieszczanina złotoryjskiego wyjdzie za mąż bez zgody rodziców, to ma być pozbawiona prawa dziedziczenia.

Świadkowie: Reynsch von Gusk, sędzia dworski, Heynke von Meynwald, Mikołaj, pierwszy dziekan w Legnicy (Nycolaus ... czu Legnicz), Hanke Engilgir, Fricze ze Strzeszkowa k. Głogowa (Landiscron), Nykil z Krakowa (Cracow) i Sydii, pisarz książęcy.


Druk: Tzschoppe-Stenzel, s. 575, nr 170.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów