Rozmiar: 15909 bajtów

- 526 -

1357, 4 VII, Wrocław (Wratislauia)

in die b. Odolrici

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Elżbieta de Czindal (Elyzabeth) sprzedała za 5 grzywien siostrom Katarzynie z Krakowa (Katherina de Cracouia) i Hescze Czathmanin, mieszkającym we Wrocławiu (Wratislauia), oraz ich spadkobiercom 15 skojców rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr w Bogdaszowicach k. Środy Śl. (Budaschwicz) z prawem odkupu i prawem zastawu przez nabywców dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej z Sołtysowic k. Wrocławia (Mathias de Mulheim), Heynschko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczenhorn), Jano de Porsnicz, Franczko zwany Swenkinfelt - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Paszko Rymbabe (Paschko) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 279.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów