Rozmiar: 15909 bajtów

- 528 -

1357, 5 VII, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta infra octavam b. Petri et Pauli Apostolorum

Konrad de Falkinhain (Conradus), stwierdza, że w jego obecności Marcin Czobko (Martinus, Marcus) i jego żona Agnieszka (Agnes) sprzedali za 36 grzywien Adelajdzie z Proboszczowa k. Złotoryi (Adilheida de Probisthain) 4 grzywny rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr w Szymanowicach k. Środy Śl. (Schemachin) z prawem do zastawu dóbr przez nabywców i prawem odkupu za tę samą cenę do najbliższego święta św. Michała (29 IX).

Świadkowie: Paszko Rymbab (Pasco), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Piotr de Richenbach (Petrus) i Dithmarus.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 283-284.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów