Rozmiar: 15909 bajtów

- 529 -

1357, 5 VII, Wrocław (Wratislauia)

fer. IV infra octavam Petri et Pauli

Konrad de Valkinhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że Małgorzata (Margaretha), wdowa po Peczku Dirsdorf (Peczco), sprzedała rycerzowi Janowi de Reste (Johannes) 4 łany oczynszowane i karczmę w Piotrkowie Borowskim k. Strzelina (Peterkow).

Świadkowie: Peczko de Schelndorf (Peczco), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorff), Peczko de Richenbach (Peczco), Hanko z Budziszowa k. Wrocławia (Hanco de Budessin), Hanko Planken (Hanco), Henryk de Syttin (Henricus) i Dytmarus.


Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 960.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów