Rozmiar: 15909 bajtów

- 530 -

1357, 5 VII, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta infra octavam b. Petri et Pauli Apostolorum

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Niczko Marsteller sprzedał za 65 grzywien Janowi de Jenwicz (Johannes) i jego spadkobiercom sołectwo oraz należące do niego 2 łany ze wszystkimi korzyściami, z prawem wypasu owiec na wspólnych pastwiskach popularnie zwanym Trist we wsi Bielany k. Środy Śl. (Flamyngi), wolne od wszelkich obciążeń na podstawie dokumentu Henryka, księcia wrocławskiego (Henricus dominus Wratislauiensis), wraz ze wszystkimi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Paszko Rymbab (Paschko), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Peczko de Rychenbach, Rudgerus Steinkelr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Jan Secsbechir (Johannes) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 8.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 111.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów