Rozmiar: 15909 bajtów

- 540 -

1357, 21 VII, Ziębice (Münsterberg)

fer. 6 ante Jacobi Apostoli

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic, uwalnia miasto Strzelin na okres 5 lat od powinności i podatków książęcych za 50 grzywien, w związku z czym zwolnione jest ono również od spłaty długu w wysokości 42 grzywien Joachimowi Schafowi przypadającego na św. Michała (29 IX).

Regest: AP Wrocław, sygn. Archiwum Schaffgotschów, UK nr 709.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów