Rozmiar: 15909 bajtów

- 541 -

1357, 22 VII, Niedźwiedzice k. Chojnowa (Beroldisdorf)

XI Kal. Augustii

W obecności notariusza publicznego Stanisława, syna Macieja z Bochni (Stanislaus quondam Mathie de Buchna), kleryka krakowskiego (Cracouiensis), Friczko de Landiscron (Friczco), właściciel oraz mieszkańcy wsi Niedźwiedzice k. Chojnowa (Beroldisdorf), mianowicie Maciej (Mathias), sołtys, jego syn Henczlo, Jan Tabernator (Johannes), Henryk Fredrici (Henricus), Peczko Fredrici (Peczco), Henryk Rosman (Henricus), Mikołaj Crispus (Nicolaus), Heynczco Anezorge, Peczoldus Carpentarius, Ticzko Sydilmani (Ticzco), Jan Sydilmani (Johannes), Ticzko Crebil (Ticzco), Ticzko Hermani (Ticzco), Cunaduer Zorow, Mikołaj (Nicolas), kowal, Mikołaj (Nicolaus), Jan (Johannes), Ticzko (Ticzco), Maciej (Mathias) zwani Rotkogil, mianują Henryka z Grodkowa (Henricus de Grotkow), zastępcę proboszcza w.w. wsi, prokuratorem w sprawie sprzedaży 10 grzywien za 100 grzywien rocznego czynszu z tej wsi z wyłączeniem czynszu z 6 łanów, które posiada tam Beroldus zwany Buczewoy, opatowi Wilhelmowi (Wilhelmus) i całemu klasztorowi Premonstratensów we Wrocławiu pod wezwaniem Św. Wincentego z przeznaczeniem na wyżywienie mnichów. W.w. właściciel i wieśniacy tej wsi pod karą ekskomuniki zobowiązani są uiszczać ów czynsz na rzecz nabywców.

Świadkowie: Jan, braciszek do posług (servitor) w kościele w Beroldisdorf k. Chojnowa, Herman Sydilmmani (Hermmanus), Piotr Lobolow (Petrus), Jakub zwany Domini (Jacobus), Henryk, wicepleban w Beroldisdorf (Henricus), Andrzej (Andreas) oraz Stanisław, syn Macieja z Bochni, kleryk krakowski (Stanislaus quondam Mathie de Bochna clericus Cracouiensis), notariusz publiczny, który zredagował ten dokument.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 365.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów