Rozmiar: 15909 bajtów

- 543 -

1357, 29 VII, Wrocław (Brezlaw)

an dem Sunabende nach st. Jacobis Tage

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczlaw ... Herczoge in Slezien der erste, unde Herre czu Legnicz), stwierdza, iż w swoim imieniu i następców nadaje rajcom, mieszczanom i całej społeczności miasta Chojnów (Haynow) prawo magdeburskie, takie samo, jakie posiada miasto Wrocław (Breczlaw), a ponadto ustala, iż mieszczanie chojnowscy mają być sądzeni w obrębie miasta przez ławników miejskich i prowincjonalnych. Mieszczanie chojnowscy oskarżeni przed władzą lub urzędnikami za przestępstwa z wyjątkiem zranienia odpowiadać mają przed sądem miejskim. Jeżeli córka mieszczanina wyjdzie za mąż bez zgody rodziców, ma być wydziedziczona do śmierci.

Świadkowie: Reynsch von Guzk, sędzia dworski, Heynich von Landiscron, Heynke von Czedelicz, Fricze von Landiscrone, Hanke Engilger, Hertil Buzewoy i Sydil z Brochocina k. Złotoryi (Brokothendorf), pisarz książęcy, który sporządził ten dokument.


Druk: Tzschoppe-Stenzel, s. 577, nr 171; Bresl. Urkb., s. 187, nr 212.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów