Rozmiar: 15909 bajtów

- 544 -

1357, 10 VIII, Opawa (Opavia)

in die s. Laurentii

Mikołaj II, książę opawsko-raciborski, zatwierdza nadanie testamentem przez Hinca z Głubczyc (Hinco) swej córce, klarysce opawskiej, czynszu i dziesięcin.

Regest: RBM, t. VI, 2, s. 355, nr 635.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów