Rozmiar: 15909 bajtów

- 547 -

1357, 17 VIII, Praga (Praga)

des nehsten donerstags nach Unser Frauen tag Wurczwei, unser reiche des Rom. i.d. XII d. Behm. i.d. XI und d. keis. in dem dritten iare

Karol IV, cesarz, postanawia, iż winni zabójstwa na terenie m. in. księstwa zgorzeleckiego (Gorlicz) mają być sądzeni według obowiązującego w tym księstwie prawa magdeburskiego.

Ekscerpt: RBM, t. VI, 2, s. 357, nr 641.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów