Rozmiar: 15909 bajtów

- 551 -

1357, 2 IX, Wrocław (Wratislauia)

in crastino st. Egiddii confessoris

Konrad dc Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Małgorzata, córka Sybka ze Smolca k. Wrocławia (Margaretha filia Sybkonis de Smolcz), zrzekła się wszelkich praw do dóbr przypadających jej w spadku po rodzicach. Wystawca zatwierdza to zrzeczenie.

Świadkowie: Paszko Rymbabe (Paschko), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Peczko de Rychenbach - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. 1357, 2 IX, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów