Rozmiar: 15909 bajtów

- 554 -

1357, 2 IX Świdnica ?

Sonnabend vor unser Frauen Tag

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco), pozwala mieszczanom strzegomskim ustanowić w dowolnie przez nich obranym dniu tygodnia wolny targ chlebem.

Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 6 a, s. 1575.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów