Rozmiar: 15909 bajtów

- 558 -

1357, 15 IX, Wrocław ?

an dem nestin Vritage nach unser Vrowin tage dem leczten

Ławnicy wrocławscy (Bresslow), mianowicie: Mikołaj ze Lwówka Śl. (Niclose von Lemberg), Mikołaj z Krakowa (Nickil von Cracow), Jakub z Opola (Jacobin von Opul), Peczen Swarczen, Peczen Beyr, Henlin z Głogowa (Glogow), Paweł Kursin (Pawiln), Heniken Jenkewicz, Konrad Rempil (Conrad), Henkin Blankin i Hankin Gribian, stwierdzają, że na sądzie gajonym, któremu przewodniczył Hanke Budessin, Gerlach landwójt sprzedał za pośrednictwem burmistrza wrocławskiego Hankena Vogil klasztorowi Św. Katarzyny we Wrocławiu zagrodę położoną obok Schonhalsine.

Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 58, nr 50.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów