Rozmiar: 15909 bajtów

- 560 -

1357, 21 IX, Lubin (Lubin)

an st. Matheus tag des heyligin ewangelisten

Rajcy, ławnicy i przysięgli okręgu i miasta Lubina (Lubyn): bracia Henryk (Heynrich) i Dytherich von Rechinberg, Pecz z Golnic k. Bolesławca (Golnicz), Pecz z Lwówka Śl. (Lemberg), Burgott von Beneckindorf, Jeckil Kurdebug, Bernard Lyske (Bernhard), Hannus Vnruge von Toppherdorf, Pecz Praucicz, Pecz Pakusch, Bernard z Wojnowa k. Jeleniej Góry (Bernhart von Schildow), Gothe von Bruchschaczdorf, pan Gugilwicz, Hancke Reczit, Heynicke Rabenow, Priczlow z Barszowa k. Lubina (Barischow), Nickil von Reynhardisdorff, Cunne Buch, wójt dziedziczny w Lubinie (Lubyn), Nickil Cloptow, burmistrz w Lubinie (Lubyn), Herman Grarok, Hannus Wursin, Nickil Cramer, Hensil Cluge, w imieniu wszystkich mieszkańców okręgu, miasta Lubina, swoim i następców złożyli hołd lenny na wypadek śmierci Ludwika I, księcia Śląska, pana Legnicy i Lubina (Ludewyg herren zcu Lignicz unde zcu Lubyn), jego żonie Agnieszce (Agnysen), córce Henryka Wiernego, księcia żagańskiego (Heynrichs ... von dem Sagan). Kuratorami jej ustanawiają: Konrada I, księcia Śląska i pana Oleśnicy (Cunrat herren zcu der Olsin), i jej brata Henryka V Żelaznego, księcia Śląska, pana Głogowa i Żagania (Heynrich herren zcu Glogow unde zcu dem Sagan).

15 pieczęci wystawców.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 3, nr 3.
Druk: Lehns u. Besitzurk., t. I, s. 332, nr 32.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów