Rozmiar: 15909 bajtów

- 562 -

1357, 23 IX, Wrocław (Wratislauia)

in crastino st. Mauricii et sociorum

Peszko de Gebez (Peschko) stwierdza, że w jego obecności Mikołaj de Sittin (Nicolaus), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), nadał testamentem swoim dwóm synom i ich spadkobiercom wieś Bielany Wrocławskie (Bethlern), połowę wsi Domasław k. Oławy (Domslow) z folwarkiem Pasterzyce k. Wrocławia (Pastricz) i 2 łanami dóbr w Pełczycach k. Wrocławia (Poltschicz), które posiadał na prawach feudalnych, wraz ze wszystkimi przynależnościami, prawami, dochodami i obciążeniami oraz z pełnym sądownictwem. Natomiast swoim czterem córkom Annie (Anna), Katarzynie (Katherina), Elżbiecie (Elizabet) i Małgorzacie (Margaretha): dwóm z nich, Annie i Elżbiecie, zapisał po 300 grzywien z potrąceniem Annie 130 grzywien, a Elżbiecie 100 grzywien, jakie już otrzymały z okazji zaręczyn, Annie i Katarzynie zapisał drugą połowę wsi Domasław (Dompslaw) na prawach feudalnych, Elżbiecie i Małgorzacie 33 i pół grzywny rocznego czynszu z dóbr w Wojszycach k. Wrocławia (Woyschitz). Mikołaj zarezerwował sobie 10 grzywien czynszu rocznie albo 100 grzywien jako ich ekwiwalent z przeznaczeniem na utrzymanie kaplicy, którą ufundował w kościele Św. Elżbiety we Wrocławiu, a także 200 grzywien z powyższych dóbr, które mógłby przeznaczyć na inne zbożne cele. Ponadto stwierdza, iż wszystko, co jeszcze nabędzie za swojego życia, ma być równo podzielone między jego dzieci.

Świadkowie: Schibchinus de Czeschow, Franczko Zomerfelt - rycerze, Guntherus Byrchin, Petzko Nigri, qui presentes habuit in commisso, Petzko de Richenbach, Hanko z Krakowa (Hanco do Cracovia), Jan Sexbechir (Johannes), Dithmarus de Meckebach, kanclerz dworu i księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 297-298.
Druk: CDS, IV, s. 21, nr 27.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów