Rozmiar: 15909 bajtów

- 565 -

1357, 29 IX, Wrocław (Wratislauia)

in die b. Michaeli Archangeli

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Hanko Kolneri za zgodą swej żony Agnieszki (Agnes), Hilarego (Hylarus) oraz swych córek Jadwigi (Hedwigis) i Guty (Guta) sprzedał za 50 grzywien Piotrowi Nigre (Petrus), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom połowę wsi Węgry k. Wrocławia (Wangir) wraz ze wszystkimi przynależnościami, z połową sołectwa, piekarnią, rzeźnią, połową dochodów z prawa patronatu nad tamtejszym kościołem oraz znajdującymi się tam zabudowaniami chłopskimi, ze wszystkimi dochodami, wolne od wszelkich obciążeń na podstawie dokumentu Bolesława i Henryka, książąt wrocławskich (Boleslaus et Henricus duces Slezie et domini Wratislauienses), oraz dokumentu cesarza Karola IV (Karolus Romanorum Imperator), ze wszystkimi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Franczko de Somiruelt, rycerz, Hanko Persk (Hanco), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Guntherus Byrchin, Peczko de Rychinbach, Hanko z Krakowa (Hanco dc Cracouia), Rudegerus Steynkeler, Jan Sexbechir (Johannes) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 5.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2971.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów