Rozmiar: 15909 bajtów

- 569 -

1357, 6 X, Żukowo k. Gdańska (in monasterio Sucouiensis)

sexta die mensis Octobris

Wilhelm, opat klasztoru Premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu (Wilhelmus... prope Wratislaviam), stwierdza, że Jan z Pszenna k. Świdnicy (Johannes de Waczinrode), prepozyt kościoła w Żukowie k. Gdańska (Sucouo), nadał klasztorowi Premonstratensów w Żukowie 1 grzywnę rocznego czynszu z dochodów z młyna w Ramiszowie k. Trzebnicy (Ramchow). Rycerz Marek de maiori Glincza (Marcus) nadał niegdyś tę 1 grzywnę wraz z 10 innymi klasztorowi Premonstratensów we Wrocławiu za 1 mszę w tygodniu w intencji zbawienia jego duszy, odprawianą przy ołtarzu św. Krzyża w klasztorze wrocławskim. Dokument ten na prośbę opata klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu i prepozyta żukowskiego (Sucouiensis) zatwierdza Jan (Johannes), prowincjał premonstratensów.

Świadkowie: Jan Pastericz (Johannes), przeor premonstratensów wrocławskich, Henryk (Henricus), przeor premonstratensów żukowskich (Sucouiensis), Mikołaj, de Oxuna (Nicolaus), Henryk de Kmelna (Henricus), Jan z Lusiny Górnej k. Trzebnicy (Johannes de Lusino), rektorzy kościołów.

Trzy pieczęcie: wystawcy, prepozyta żukowskiego i Jana, prowincjała premonstratensów.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 366.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów