Rozmiar: 15909 bajtów

- 571 -

1357, 15 X, Niemodlin (Falkinberg)

in die st. Hedwigis

Bolko, książę niemodliński (Bolko ... dux et dominus Falkinbergensis), stwierdza, że w jego obecności Henryk Kotthelyski (Heinricus) sprzedał Myrsanowi Bolconis (Myrsanus) wieś Psyzchicz za pięćdziesiąt kilka grzywien ze wszystkimi przynależnościami.

Świadkowie: Peczo, wójt w Niemodlinie (Falkemberg), Sygrodus z Wołowa (Volov), Adam Bes Starszy, Dyrscho Strach oraz Henryk (Henricus), qui presencia habuit in commisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 4f, nr 65 k.
Kopia: łac., tamże.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów