Rozmiar: 15909 bajtów

- 572 -

1357, 15 X, Golanka k. Legnicy (Heyda)

in die st. Hedwigis

Władysław ze Ścinawy (Vladislaus de Stynavia), syn nieżyjącego Bavarusa (Bavarus), właściciel Ścinawy (Stynavia) i Golanki k. Legnicy (Heyda), na prośbę sołtysa i chłopów z Golanki k. Legnicy (Heyda) odnawia i potwierdza dokument Henryka, syna Ulryka Dapiferi (Henricus filius quondam Domini Ulrici Dapiferi), który nadaje chłopom i sołtysowi wsi Golanka k. Legnicy (Heyda) las pod lokację położony we wsi Golanka, rozciągający się między kamiennym mostem aż do wsi Lyndenau, z obowiązkiem uiszczania rocznego czynszu w wysokości 15 skojców i 15 miar podwójnego zboża.

Świadkowie: Mikołaj, sołtys w Golance k. Legnicy (Nicolaus ... in Heyda), Herman (Hermannus) i Henselinus, jego synowie, Henselinus z Miechowic k. Wrocławia (Mechwitz), Bartłomiej (Bartholomeus), Stanko Doliator wraz z ławnikami wsi Golanka i Konrad (Conradus), proboszcz we wsi Golanka (Heyda).


Vidimus: łac., AP Wrocław, Rep. 3, nr 425a.
Kopia: niem., tamże.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów