Rozmiar: 15909 bajtów

- 573 -

1357, 17 X

in crastino Lucae

Peczko de Gebez (Peczco) w zastępstwie starosty wrocławskiego stwierdza, że Staszko, sołtys z Oporowa k. Wrocławia (Staschko ... Opprow), nadał Peczkowi Bavaro (Peczco), Hankowi z Budziszowa k. Wrocławia (Hanco de Budissin), Hankowi (Hanko) i Dominikowi Dominici (Dominicus), mieszczanom wrocławskim (Vratislauienses), 2 i pół łana na prawach feudalnych i połowę pola zwaną Prasi.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2304.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów