Rozmiar: 15909 bajtów

- 576 -

1357, 18 X, Strzegom (Stregunn)

an der mitwoche noch st. Gallen Tag

Petschen, wójt dziedziczny, i ławnicy strzegomscy (Stragun): Heyman Hirsberg, Heyne Boldisberg, Jeckil Heydolf, Cunad Heyder, Hensil Sydilman, Hannus Dutschlant i Nickil Ledirhose, stwierdzają, że w ich obecności Nickil Sunlin nadaj benedyktynkom strzegomskim roczny czynsz w wysokości 1 kamienia łoju z ławy mięsnej trzeciej od końca po lewej stronie w Strzegomiu (Stregun). Jeżeli czynsz ów nie będzie płacony, wówczas ława ta ma przejść w zastaw na rzecz w.w. benedyktynek.

Pieczęć wójta.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 123, nr 39.
Regest: J. Filla, Chronik der Stadt Striegau, Striegau 1889, s. 23.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów