Rozmiar: 15909 bajtów

- 579 -

1357, 19 X, Wrocław (Wratislauia)

in crastino Luce Ewangeliste

Peczko de Gebez w zastępstwie Burgharda, burgrabiego z Magdeburga (Burghardus de Meideburg ... Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Staszko, sołtys z Oporowa k. Wrocławia (Staschko ... Opprow), sprzedał za 80 grzywien Peczkowi Beyr (Peczco), Rankowi z Budziszowa k. Wrocławia (Hanko de Budessin), Hankowi (Hanko) i Dominikowi zwanemu Dominici (Dominicus), mieszczanom wrocławskim (Wratislauiensis), oraz ich następcom 2 1/2 łana i 5 prętów ziemi w Sleschow, folwarku w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis), ze wszystkimi przynależnościami, prawami i obowiązkiem świadczenia służby wojskowej. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż, a także wyraża zgodę, by do owych nabytków włączyć połowę terenu obronnego zwanego popularnie "eyn Wal".

Świadkowie: Marcin Czobko (Martinus), Stefan z Jarząbkowic k. Środy Śl. (Stephanus de Grzebkowicz), Bartko ze Złotnik k. Wrocławia (Goltsmedin), Helwicus z Sołtysowic k. Wrocławia (Molnsdorf), Peczko de Rychenbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachowicz) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 1v.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów