Rozmiar: 15909 bajtów

- 588 -

1357, 2 XI, Ziębice (Munsterberg)

in crastino Omnium Sanctorum

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus ... dux Slezie et dominus Munsterbergensis), stwierdza, iż w jego obecności Henryk de Bethschow (Heynricus) i jego żona Anna (Anna) sprzedali wikariuszom katedralnym wrocławskim (Wratislauiensis) 9 grzywien rocznego czynszu za 90 grzywien ze wsi Gębczyce k. Strzelina (Gathfridivilla). Wystawca pod karą ekskomuniki zobowiązuje sprzedających do regularnego płacenia czynszu w dwóch ratach oraz zatwierdza ów czynsz w posiadaniu nabywców.

Świadkowie: Jan de Budow (Johannes), Bernard de Rotewicz, Konrad de Cyrnen - rycerze, Otto de Borsnicz, Apeczko de Hayn, Piotr z Domanic k. Świdnicy (Petrus de Domancz) i Mikołaj de Ponekow (Nicolaus), notariusz książęcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, Kolegium Wikariuszów we Wrocławiu, 1357, 2 XI, Ziębice.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów