Rozmiar: 15909 bajtów

- 591 -

1357, 8 XI, Wrocław (Wratislauia)

in die st. quatuor Coronatorum

Peczko de Gebez w imieniu starosty wrocławskiego stwierdza, że w jego obecności Peczko de Solcz i jego żona Elżbieta (Elizabeth) sprzedali Eberhardowi Walch de Schloschow (Ebirhardus), jego synowi Janowi (Johannes) i ich spadkobiercom 4 łany w folwarku Schleschow k. Wrocławia ze wszystkimi przynależnościami, na prawach feudalnych, z obowiązkiem corocznej opłaty przez nabywców na służbę wojskową. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heynczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heynczko), Peczko Brambir, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Jan Stuppe (Johannes), Klaus Wende (Claus) i Peczko Wende - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 86.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2304.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów