Rozmiar: 15909 bajtów

- 592 -

1357, 8 XI

an der nechsten mitwochen nach Allir heiligin tag

Fryderyk von Byberstein (Fryderich) stwierdza, iż jest on właścicielem zamku Landescrone z przyległościami, Duchras z przyległościami, Żar z przyległościami (Saraw) i Głogowa (Glogaw), danych mu w zastaw przez cesarza Karola IV (Kari Romischen keiser und kunige zu Beheim), a także właścicielem Mieroszowa k. Wałbrzycha (Frydelant) i Hamerstein z tytułu dziedziczenia. Wystawca w swoim imieniu i następców składa hołd lenny Koronie Czeskiej.

Pieczętują: Teodoryk, biskup Mondonedo (Hiszpania, Thietrich zu Mynden), Bolko, książę niemodliński (Falkmberg), Konrad I, książę oleśnicki (Conrad von der Olsne), Sbincko von Hasenburg, Hasko von Swereticz, Henryk Cziegilheimer (Henrich).


Ekscerpt: RBM. t. VI. 2, s. 387, nr 683.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów