Rozmiar: 15909 bajtów

- 593 -

1357, 9 XI, Bela (Wizzenwazzer, CSRS)

am nechsten donrstag vor s. Martins tag unsir reiche i.d. XII u. d. keis. i.d. III iare

Karol IV, cesarz, stwierdza, iż miasta, m. in. Zgorzelec (Gorlicz) i Lubań (Luban), wyłożyły 700 kóp groszy praskich na zakup zamku Vojerecy (CSRS, Hoyerswerde) z przynależnościami dla Korony Czeskiej. Wystawca zobowiązuje się w swoim imieniu i swoich następców nie alienować go.

Ekscerpt: RBM, t. VI, 2, s. 388, nr 685.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów