Rozmiar: 15909 bajtów

- 594 -

1357, 9 XI, Bela (Weizzenwazzer, CSRS)

am nechsten donrstag vor s. Martins tag unsir reiche i. sd. XII u. d. keis. i.d. III iare

Karol IV, cesarz, uwalnia m. in. mieszczan zgorzeleckich (Gorlicenses) i lubańskich (Lubanenses) na przeciąg 2 lat, licząc od św. Marcina (11 XI), od wszelkich podatków w zamian za wyłożenie 700 kóp groszy praskich na zakup dla Korony Czeskiej (Corona Bohemiae) zamku Vojerecy (Hoyerswerde).

Regest: RBM, t. VI, 2, s. 389, nr 686.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów