Rozmiar: 15909 bajtów

- 596 -

1357, 14 XI, Wrocław (Wratislauia)

fer. tercia infra octavam st. Martini confessoris

Peczko dc Gebez (Pesko) w imieniu Burcharda, burgrabiego magdeburskiego i starosty wrocławskiego (Burchardus ... Mandenburgensis... Wratislaviensis), stwierdza, iż w jego obecno¶ci Franczko, syn Mikołaja de Sittihn (Nicolaus), w imieniu swojego ojca i spadkobierców sprzedał za 200 grzywien Konradowi de Mulheim (Conradus) i jego następcom 22 grzywny rocznego czynszu z dóbr we wsi Dompschow k. Wrocławia z prawem odkupu po upływie 3 lat za tę sam± cenę. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

¦wiadkowie: Konrad de Falkenhayn (Conradus), Maciej de Mulheim (Mathias), Heinczko de Swarczenhorn - rycerze, Helwicus de Molnsdorf, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz) i Peczko Nigri - feudałowie.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 285.
Druk: CSD, t. IV, s. 23, nr 28.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów