Rozmiar: 15909 bajtów

- 601 -

1357, 20 XI

Peczko de Gebez (Peschco) w imieniu starosty wrocławskiego stwierdza, że w jego obecno¶ci Paweł z Pełczyc k. Wrocławia (Paulus de Polschicz) oraz jego syn Mikołaj (Nicolaus) sprzedali za 8 grzywien Franczkowi de Sittin (Franczko), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis) i jego spadkobiercom 1 grzywnę rocznego czynszu z 1 łanu w Pełczycach k. Wrocławia (Polschicz) z prawem odkupu za tę sam± cenę, prawem zastawu dóbr przez nabywcę i innymi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

¦wiadkowie: Franczko de Zomirfeld, rycerz, Hanko Persk (Hanco), Heinko z Sołtysowic k. Wrocławia (Molnsdorf), Guntherus Birchin, Peczko de Richinbach (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Rudgerus Steinkellir - feudałowie, oraz Dythmarus de Mechbach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn 2 A, s. 288.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 1036


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów