Rozmiar: 15909 bajtów

- 603 -

1357, 23 XI, Wrocław (Wratislauia)

in die st. Clementi

Peszko de Gebez (Peschko) w imieniu Burgharda, burgrabiego magdeburskiego i starosty wrocławskiego (Burghardus ... Maidburgensis ... Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Maciej Stilluoit (Mathias) sprzedał za 45 grzywien Hankowi z Żernik Wrocławskich (Hanko de Schonborn) 6 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Romanowie k. Wrocławia (Rompnow) z prawem do zastawu dóbr przez nabywców i prawem odkupu przez sprzedających za tę samą kwotę.

Świadkowie: Jeszko Smolcz (Jeschko), Hanko Persk, Heinko Molnsdorf, Guntherus Byrchin, Pecz de Rychenbach, Hanko z Krakowa (Cracovia) i Dithmarus.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 295.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 2127.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów