Rozmiar: 15909 bajtów

- 604 -

1357, 1 XII

in crastino b. Andree

Rajcy wrocławscy sprzedają dożywotnio Katarzynie (Katherina) i Elżbiecie (Elyzabeth), córkom Jana Pfaffinknechta (Johannes Pfaffinknecht), niegdyś mieszczanina nyskiego (Nyssensis), mniszkom klasztoru dominikanek pod wezwaniem Św. Katarzyny we Wrocławiu, 6 grzywien dochodu za 60 grzywien. Po śmierci w.w. mniszek 2 grzywny z owych 6 grzywien mają być przeznaczone na naprawę mostów, a pozostałe 4 mają przejść na rzecz w.w. klasztoru.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 36-37.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów